David Paz Nóvoa

CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa, Pontevedra

Son mestre de primaria no CEIP de Sestelo-Baión e esta é a miña web persoal, que está orientada ao meu alumnado, ás súas familias e a calquera persoa interesada en asuntos relacionados coa educación, a cultura e a divulgación.

Este espazo está en fase de actualización. A comezos de SETEMBRO do 2021 publicaremos a versión completa.